Nieuws

Onze vrienden, weldoeners,  familieleden en stadsgenoten sturen we een brief toe met wat nieuws over het wel en wee in onze gemeenschap het voorbije jaar. Graag delen wij dit nieuws hier ook met jou. Leest het makkelijker als je deze brief kan afprinten? Dan vind je hier de link naar het PDF-document:

 


NIEUWS-BRIEF 2013.pdf

Veel leesplezier!

 

 

Advent 2013  

 

 

Lieve vrienden,


Advent, een tijd van stille en intense, zij het nog ingehouden vreugde om de komst van onze Heer. Stille vreugde omdat God zich niet geschaamd heeft onze God te zijn, en als mens binnen te treden in een wereld die getekend is door het kwaad, door verdriet en lijden, door armoede en honger, door corruptie en geweld. Jezus komt! En Hij komt in deze wereld zoals die is, niet om een gemeenschap van ‘zuiveren’ rondom zich te stichten, maar om te eten en te drinken met kleine, zondige en zieke mensen zoals ze zijn. Nee, Hij heeft zich niet geschaamd één van ons te worden, arm geboren, naakt gestorven, en nog geeft Hij zijn uitzinnige liefde voor iedere mens persoonlijk niet op. Nog wil Hij geboren worden in je hart zoals het is, in deze wereld zoals die is. In onze gemeenschap zoals die is, klein en kwetsbaar. En juist dit maakt onze vreugde innig diep, de vreugde om zijn komst in ons midden, om zijn aanwezigheid in iedere dag, in elkaar en in de mensen met wie wij verbonden leven, in jou die dit leest.

Bijzonder verheugd zijn we met onze nieuwe paus Franciscus: een man vol geestdrift en blij enthousiasme! Met hem werken we graag mee aan de omvorming van de kerk en van ons eigen hart, een proces dat de H. Clara in haar zusters stimuleert. Paus Franciscus benoemde de minister-generaal van de minderbroeders, J.R. Carballo tot zijn secretaris van de Congregatie voor de religieuzen. Br. Michael Perry werd door de broeders gekozen tot nieuwe minister-generaal!

Graag delen wij iets van wat ons dit jaar heeft bezield en beroerd. Bezieling was er weer in overvloed! In de kapittels voor levensvernieuwing hebben we regelmatig uitgewisseld wat ons leven in gemeenschap en gebed betekent voor elkaar, voor onze omgeving en voor deze wereld. Het is verrassend te merken hoe de openheid van dialoog groeit dankzij de gemeenschapsdagen en gesprekken onder begeleiding van Mevr. Dr. Ria Grommen, die ons zorgzaam en wijs begeleidt in een proces van zoeken naar en spreken over hoe wij de toekomst van onze gemeenschap concreet zien, hoe wij haar blijvend zin en leven willen geven. Ook de leesgroep met onze broeders rond de wijsheidsspreuken van Franciscus, de bezinningsdagen, het triduüm o.l.v. medebroeder André Jansen en de retraite o.l.v. medezuster Ria van Dinther hebben bijgedragen tot een dieper inzicht in de kern van onze spirit en een betere kennis van elkaars noden, karakter, gevoeligheden enz. En dat was ook wel broodnodig in wat we samen doorgemaakt hebben.

Dit jaar werd getekend door de ziekte van en zorg voor onze abdis, zr. Karien en voor onze zr. Paula. Beiden werden meermaals in het ziekenhuis opgenomen, en zijn er gelukkig weer bovenop. Dit lange ziekteproces heeft hen en ons veel geleerd. We zijn er als gemeenschap wel aan gegroeid, zowel naar elkaar toe als naar de Heer en naar de vele mensen die hebben meegeleefd, waarvoor onze oprechte dank.

Bij het overlijden van onze laatste buitenzuster, zr. Francisca Hendrikx op 19 april, omringd door haar medezusters en familie, mochten wij ervaren hoezeer wij geliefd zijn en gesteund worden door stadsgenoten en vrienden. Het was hartverwarmend dat zovele mensen de verrijzenisliturgie voor zr. Francisca kwamen meevieren! Haar laatste vijf levensjaren werd zij in Home Elisabeth met heel veel liefde en zorg omringd, zowel door de zusters Augustinessen als het personeel. Wij brachten haar iedere week een bezoek en dragen haar nu liefdevol mee in onze herinnering, ons gebed en in het geloof dat zij bevrijd en gelukkig leeft bij de Heer. Ook Mevr. Mariette Haarmann, grootmoeder van zr. Carmen kreeg een bijzonder warme afscheidsviering waarin wij als zusters zelf voorgingen. Mr. Jaak Thijs, broer van zr. Marie-Josee, en Mevr. Anita Vanmuyzen, schoonzus van zr. Joanna vertrouwen wij ook toe aan de Heer tot wij hen weer mogen ontmoeten!

Ondanks de lange maanden van chemotherapie kon zr. Karien als presidente van de Vlaamse Clarissenfederatie toch de driejaarlijkse algemene vergadering van 2-4 juni te Vaalbeek voorzitten. Na 9 jaar presidente te zijn geweest, gaf ze haar ontslag. Zr. Martine Van de Walle uit Oostende werd tot nieuwe presidente gekozen samen met een jonger bestuur.  Wij zijn hen dankbaar en wensen hen veel moed, genade en geestkracht toe!

Als clarissenfederatie doen we er heel wat voor om elkaar regelmatig te ontmoeten. Zo was er de jaarlijkse Claradag bij onze zusters te Stabroek. Wat een vreugde en feest in hun tuin die omgetoverd werd tot een heus recreatiedomein! De zusters in Oostende en hier bij ons stelden hun klooster open voor de leesdag, dit jaar gegeven door zr. Carmen over de bezielende vriendschap tussen Franciscus en Clara van Assisi. Een maand later gaf ze dezelfde bezinningsnamiddag, maar dan voor mensen uit onze buurt.

We worden regelmatig gevraagd getuigenis te geven. Op de franciscaanse Taudag gaf zr. Elisabeth een inleiding en workshop rond het thema: ‘Clara koos’. In de St. Quintinuskathedraal gaf zr. Carmen een getuigenis in het kader van roepingenzondag. Het liefst getuigen wij echter in ons eigen klooster. We ontvangen hier jonge mensen en volwassenen die in groepsverband op gesprek komen, het avondgebed meebidden en nadien nog wat blijven napraten bij een kop koffie. Op dit aanbod gingen heel wat groepen in: o.a. de KVLV’s uit Kozen, Gelinden en Brustem; de priesters, diakens en parochieassistenten uit de dekenaten Sint-Truiden en Borgloon; begeleiders van Kind en Gezin; eerste communicanten; vormelingen; IJD jongeren tijdens hun vakantiekamp ‘Handen uit de mouwen’; kinderen van Sport en Spel; de Lionsclub; leerlingen en leerkrachten van de katholieke school te Landen, de leefschool in onze buurt en de Tuinbouwschool die voedsel inzamelde om hier pakketten te maken en ze uit te delen aan de arme mensen die iedere vrijdag bij ons komen bedelen.

Bijzondere ontmoetingen waren die met: het koor de Schalmei dat o.l.v. Geert Malisse in een zondagsviering kwam zingen met aansluitend een kleine receptie; een vijftigtal mensen uit het dekenaat Evergem die een dag in de stad op bezinning kwamen; de leden van de Duitse orde die een investituurviering openden in onze kapel; de Youfrajeugd, dit jaar weer gegroeid met vijf jong-geprofesten, die een enthousiast getuigenis kwam geven voor jonge mensen hier uit de omtrek.

Ereburgemeester Ludwig Vandenhove bracht ons met zijn echtgenote Sonja en medebroeder Herman Hansen een vriendschapsbezoek. Dit was een heel goede gelegenheid om hem van harte te bedanken voor wat hij gedurende 18 jaar als burgemeester van onze stad betekend heeft. Ook de nieuwe burgemeester Veerle Heeren nodigden we uit voor een fijne ontmoeting. En de visitator van de vrouwelijke religieuzen zr. Werner Boutsen, zocht ons op voor een bemoedigend gesprek.

De feesten van Clara en Franciscus, de roepingenavond en het gebed voor vrede in onze kapel waren weer pareltjes van intens samen vieren met stadsgenoten, medebroeders en vrienden. En feestvreugde was er om de 81e verjaardag van onze zr. Marie-Josee die ze hier vierde met haar familie. Ook mevr. Mia Buyst, de mama van zr. Elisabeth, werd hier omwille van haar 80e verjaardag blij verrast door haar 6 kinderen, 18 kleinkinderen en eerste achterkleinkind. In samenwerking bereidden zij haar een onvergetelijke namiddag en toverden zij onze spreekkamer in een mum van tijd om tot een heuse feestzaal. Nog een welkome verrassing voor de ouders was, dat onze jongste zusters één dag bij hen thuis op bezoek gingen!

Wij beleven veel vreugde aan de Taizévieringen waarin jong en oud samen de Heer komen loven en aanbidden. Die ontmoetingen zijn hartverwarmend. Heel dankbaar mogen wij dit doen in samenwerking met Sam en Evi Goyvaerts-Freson, Steven Reniers en violist Patrick Peters die zich zo van harte inzetten om er intense vieringen van te maken.

Dit relaas is slechts een losse greep uit het lief en leed, de bijzondere gelegenheden en ontmoetingen die ons dit jaar te beurt vielen. Maar zoals in elk gezin en gemeenschap waren de gewone dagen nog de meest bijzondere. Dag na dag met elkaar leven in vriendschap, in verbondenheid met de Heer en zijn mensen maakt de kern uit van ons leven als clarissen. De dagelijkse en zo liefdevolle zorg van onze zr. Francine en verpleegster Martine voor onze twee oudste zusters; het luisterend oor voor de mensen die langs komen; het dagelijks gebed en beschouwend leven: dat is waar het om gaat en wat ons dag na dag vreugde schenkt. Zo in deze stad te mogen leven voor de Heer, ook dankzij de mensen die ons weldoen met hun gaven en giften, is voor ons en hopelijk ook voor jou een grote genade.

Dankbaar en vreugdevol kunnen wij ons leven als clarissen zo blijven beleven in deze stad en nodigen wij je zoals gewoonlijk heel graag uit om met ons te komen meebidden. Iedere zondag van de advent kan je hier een bijzondere adventswake meemaken om 16.30u! Kerstnacht vieren we om 20.00u. De plechtige Eucharistieviering op kerstdag is om 9.00u en het avondgebed bidden we zoals op alle zon- en feestdagen om 16.30u. Je bent echt van harte welkom!

Op vrijdag 27 december gaat er traditiegetrouw om 17.30u een KERSTCONCERT door in onze kapel, verzorgd door het Gregoriuskoor o.l.v. Magda Jossa! Het is meer dan de moeite waard om te komen luisteren en meezingen. Nadien kan je het koor en de zusters ontmoeten op een kerstreceptie!

Graag willen wij je via deze brief oprecht en hartelijk bedanken voor je genegenheid en vriendschap het hele jaar door en wensen wij jou en al je geliefden een zalig Kerstfeest toe en een gezegend Nieuwjaar 2014!        

 


Je zusters Clarissen te Sint-Truiden

  

 

Terug naar boven

 

 Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK