Nieuws

Onze vrienden, weldoeners,  familieleden en stadsgenoten sturen we een brief toe met wat nieuws over het wel en wee in onze gemeenschap het voorbije jaar. Graag delen wij dit nieuws hier ook met jou. Leest het makkelijker als je deze brief kan afprinten? Dan vind je hier de link naar het PDF-document. Veel leesplezier!

 

NIEUWSBRIEF_zusters_Clarissen_2014.pdf

 

 

 

 

 

Sjaloom, gewikkeld ligt in doeken
het Kind dat Vredevorst heet
Hij komt ons allen zoeken
en hult ons in zijn Christuskleed.

Sjaloom, Zijn vrede nodigt u,
maak snel uw hart gereed.
Ontvang Hem nu, de Komende,
wanneer Hij binnentreedt
.

Naar een gedicht van Marij van den Heuvel

 

  

Lieve familieleden en vrienden,

 

‘Elk jaar dringt het dieper tot ons door wat de adventskrans zo mooi uitbeeldt: ons kerstgeloof brengt ons Maria dichterbij. Zij die ons Jezus dichterbij brengt, nog meer dichterbij kan haast niet. Met Jezus’ menswording komt God zelf in ons midden wonen: Hij wordt God-met-ons: Emmanuel. En meteen dringt het dieper tot ons door hoe verlossend, heilzaam, reddend deze komst van Jezus in ons leven is en welk een Sjaloom-vrede ons van Godswege gegeven wordt. Ons kerstgeloof is altijd een blij geloof want het is ons verlossingsgeloof. En de vrede die ons door Jezus – Vorst van Vrede – geschonken wordt, komt over ons als het enige, hoogste goed dat ons kan helen: in vrede gebracht te zijn met God, in hoop op vrede gebracht te zijn met medemensen wereldwijd. Verlossende vrede ten slotte ook met onszelf’.

 

Zo begon E.H. prof. M. Moors de verdiepende advents-recollectiedag. Een stukje bezinning waarin wij u graag laten delen. In uw welgemeende wensen die wij ieder jaar rond Kerstmis mogen ontvangen, lezen we immers dat u graag iets verneemt over wat in onze gemeenschap leeft. Daarom sturen wij u ook nu weer een uitgebreid jaarverslag.

 

Op 14 december 2013 moesten wij een dierbare medezuster aan de Heer terug geven: onze lieve zr. Marie-Josée, door velen van u gekend vanwege haar kaartjes en brieven die ze jarenlang naar alle vrienden en weldoeners namens onze gemeenschap schreef. In haar laatste levensfase was ze eerder stil, maar toch aanwezig bij het leven van de gemeenschap en de vele mensen die zij in haar hart droeg. Dankzij de toegewijde zorgen van zr. Francine en haar geliefde verpleegster Martine en omdat ze hier zo tevreden was, konden we haar thuis blijven verzorgen. Zoals ze geleefd heeft, is ze ook gestorven… stil en verbonden, met een missionair hart dat het lief en leed van vele mensen met zich meedroeg.

 

Eén van de hoogtepunten van dit jaar was onze familiedag op 30 augustus. Wij nodigden rond de 80 familieleden uit voor een gezellige namiddag die we inzetten met de vespers. Nadien mochten ze ons klooster bezichtigen en was er een gezellige ontmoeting in de grote feesttent die Tejo met enkele vrijwilligers had opgezet. Verrassing van de dag was de frietkar die we in onze tuin bestelden en die veel succes had! Gelukkig bleef de regen uit tot net na de frietjes want nadien goot het pijpenstelen. Daarmee was onze reputatie om voor goed weer te kunnen zorgen dus helemaal om zeep! Een goede maand later vierden we het feest van de H. Franciscus op heel bijzondere wijze want voor het eerst in het klooster van onze medebroeders. Zij nodigden ons uit voor de Transitusviering op de vooravond en voor het middaggebed op het hoogfeest zelf. Nadien werden we onthaald op een heerlijk feestmaal! Onze broeders betekenen veel voor ons! Zij dragen zorg voor de dagelijkse eucharistieviering en regelmatige bezinningsdagen waarvoor wij hen zo dankbaar zijn.

 

We groeiden als zusters en broeders ook naar elkaar toe in de viering van de 65e verjaardag van gardiaan Frans, door de franciscaanse leesdagen, gegeven door P. André, de halfjaarlijkse ontmoetingen van de zusters jonger dan 50 jaar van Vlaanderen en Nederland, de bezoeken van onze assistent Walter en de Claradag bij onze zusters te Oostende. Daar was de zon van de partij en de zeelucht in de tuin deed allen deugd. ‘s Middags verrasten de zusters ons met een heerlijke barbecue en in de namiddag nodigden ze harpvirtuoos J. Vandevelde uit. Hij gaf een harpconcert met veel uitleg over de verschillende harpen die hij zelf bouwde. Echt boeiend en leerrijk: een heling voor de ziel, een streling voor het oor!

 

Bij de opening van het Jaar van het Godgewijde Leven op 30 november jl. moedigde paus Franciscus alle godgewijden aan hun missionaire zending ernstig te nemen en te getuigen van hun levenswijze. Wij zijn blij met deze uitnodiging en nemen ze ter harte. Op het hoogfeest van de H. Clara gaf zr. Elisabeth een verfrissende en krachtige bezinning. Zeker putten de aanwezige vrienden, familieleden en stadsgenoten er inspiratie uit. Ook gaf ze een bezinningsvoormiddag op de franciscaanse ontmoetingsdag van TAU. Zr. Carmen gaf in de Sint-Quintinuskathedraal te Hasselt een getuigenis naar aanleiding van Sacramentsdag. En er waren de getuigenissen en gesprekken met de mensen die ons hier bezoeken: vormelingen, jongeren, vrouwenverenigingen, misdienaars, missionarissen, seminaristen, de Lionsclub, diakens in vorming, priesters, parochieraden, godsdienstleerkrachten, families, pelgrims, cursisten, klasgenoten en een bijbelgroep.

 

Om getuigenis te kunnen geven is het van wezenlijk belang zelf geënt en georiënteerd te blijven op de Heer Jezus en zijn Blijde Boodschap, en op de franciscaanse spiritualiteit die ons eigen is. Daarom komen we iedere maand samen met onze medebroeders om de geschriften van Franciscus te overwegen en ons eraan te laven in een contemplatieve dialoog. In de adventstijd doen we dat ook wekelijks met een groepje vrienden rond het evangelie van de adventszondagen.

 

Vreugde was er om de mooie doopvieringen in onze kapel van de kleine Haile, zoontje van Sally en Steven en achterneefje van zr. Mariette en om de doop van de tweeling Arne en Lotte, kindjes van huisdokter Nele en Joris. Op 2 februari, Maria Lichtmis, zong het koor De Schalmei o.l.v. medebroeder Bob de eucharistieviering waarna een fijne ontmoeting van de koorleden met de zusters en op 22 november zong het Gregoriuskoor o.l.v. Magda een feestelijke Eucharistie ter ere van de H. Cecilia. Nadien gaf het koor een receptie voor alle aanwezigen omwille van hun 120-jarig bestaan. En vreugde was er ook om het gouden huwelijksjubileum van Wim en May dat wij op 8 juli samen met hen mochten vieren in onze kapel met een avondgebed, receptie en een feestbuffet waarop zij ons en een kleine familie- en vriendenkring trakteerden!

 

We hadden een paar markante ontmoetingen met de jonge mensen Caroline, Anne en Nina, die iets wilden proeven van onze levenswijze en een paar dagen met ons kwamen meeleven. Ook de gesprekken met catechumeen Nelissa en haar begeleiders deden deugd. Wij zijn geraakt door de authenticiteit van jonge mensen op zoek naar hun diepste levensroeping en bieden hen graag de kans om alle drukte los te laten en in onze gemeenschap thuis te komen bij de Heer en bij zichzelf.

 

Dankzij de talrijke kansen tot vorming voeden we ons leven aan de Bron van alle leven: het triduüm met E.H. L. Van Hilst, de retraite door P. M. De la Marche, de ontmoeting van hogere oversten met Mgr. J. Carballo te Gent, de bezinningen met Prof. M. Moors en Prof. H. Tercic, de samenkomst van de abdissen van ons bisdom met Mgr. P. Hoogmartens die we hier mochten ontvangen, de inspirerende evocatie Franciscus spreekt met G. Fierens, de recollectie- en aanbiddingsdagen, de tweedaagse bezinning met E.H. K. Vanhoutte en zeker ook de regelmatige kapittels voor levensvernieuwing.

 

Daar ons groepje zusters kleiner geworden is, spreken wij veel met elkaar over wat onze gemeenschap, ons klooster en onze toekomst aanbelangt. Een goede voorbereiding van gesprekken was er ook met visitator zr. Werner in voorbereiding van het driejaarlijks keuzekapittel op 21 oktober 2014. Daar bood zr. Karien, na meerdere ambtsperiodes van 18 jaar in totaal, ontslag aan als abdis. Heel dankbaar zijn wij om wie zij is, om haar wijs beleid en de warme, moederlijke zorg waarmee ze onze gemeenschap al die jaren is voorgegaan en nog steeds voorgaat, want nu als raadslid, zowel van onze gemeenschap als van de Clarissenfederatieraad. Zr. Mariette werd opnieuw tot abdis gekozen en zr. Carmen kersvers tot vicares. Dankbaar zijn we om de grote eensgezindheid die toch getuigt van de hechte band tussen ons, zusters en van het feit dat iedereen zich bewust is van haar verantwoordelijkheid om er het beste van te maken en actief mee te denken en te bouwen aan de gemeenschap. Mevr. dr. Ria Grommen begeleidt ons in dit proces met heel veel wijsheid en geduld.

 

Ook onder onze stadsgenoten zijn er enkele goede vrienden die ons met raad en daad bijstaan en delen in onze vreugde en zorgen. Wij houden van onze stadsgenoten, en de Truienaren, weldoeners, vrienden en familie houden van hun zusters Clarissen, dat mogen we altijd opnieuw ondervinden. Ze zijn hier niet alle bij name te noemen, maar u bent vast één van hen, en daarvoor willen wij u bijzonder danken!

 

Misschien was je al eens aanwezig in het Taizégebed dat nu zijn vierde jaar is ingegaan mede dankzij de fijne samenwerking met Sam en Evi, Steven en Patrick. Van september tot juni kan je hier elke derde zaterdagavond van de maand een Taizégebed meemaken dat begint om 20.00u. Voordien zingen we de liederen nog even in. Je bent van harte welkom! Het is echt rustgevend en de ontmoeting nadien met nu en dan een heerlijke verrassing doet deugd!

 

Elke zondag kan je hier om 15.30u stille aanbidding met ons houden in de slotkapel en om 16.30u het avondgebed meebidden, de moeite waard om het gewoon eens te doen! Kerstnacht vieren wij om 20.00u. en de plechtige Eucharistieviering op Kerstdag is om 9.00u. Je bent van ganser harte welkom!

 

Wij blijven graag biddend verbonden met jou en met het lief en leed in onze wereld die zoveel nood aan vrede heeft. Moge de Heer jou en allen die je dierbaar zijn zegenen met een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar 2015!

 

                                              

Je zusters Clarissen te Sint-Truiden

  

 

Terug naar boven

 

 


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK